Domovská stránka

Interakcie liekov / Domovská stránka

Milí priatelia,

vitajte na našej stránke, ktorej cieľom je priblížiť vám problematiku liekových interakcií príťažlivým a užívateľsky komfortným spôsobom.

Slovenská lekárnická komora používa na svoju rýchlu charakteristiku slogan MODERNÁ INŠTITÚCIA S TRADÍCIOU a naše aktivity smerujeme k napĺňaniu tejto charakteristiky v prospech širokej odbornej aj laickej verejnosti.

Povolanie lekárnika patrí medzi TRADIČNÉ povolania a historicky siaha do ďalekej minulosti. Už od nepamäti sa ľudstvo snaží ovplyvňovať akékoľvek narušenia zdravotného stavu všetkými dostupnými možnosťami, pričom liečivá a lieky patria medzi najviac využívané spôsoby liečby. Tak, ako sa prudko rozširujú možnosti farmakoterapie, rastie aj počet jednotlivcov, ktorí užívajú nie jeden, ale viacero liekov, čím sa zvyšuje riziko vzájomného ovplyvnenia ich účinku. Prvá „lieková“ interakcia je popísaná už v indickej Ajurvéde.

Cieľom každého lekárnika je spokojný pacient. Lekárnik je pomáhajúca profesia a zmyslom našej každodennej práce je byť prospešný a nápomocný pri správnom užívaní liekov. Sme najdostupnejší zdravotnícki pracovníci, s najdlhšími otváracími hodinami a najrozsiahlejšími vedomosťami o liekoch. Na prvý pohľad jednoduché slová lekárnika ako – užívať pred jedlom, zapíjať čistou vodou, tablety nedeliť, skladovať v chlade, pred použitím pretrepať a mnohé ďalšie – v sebe skrývajú dôležité posolstvo o ovplyvnení účinku toho-ktorého lieku. Takýchto informácií je nespočetne veľa. MODERNÉ technológie dnes umožňujú rýchle vyhodnotenie rozsiahleho množstva poznatkov získavaných rokmi vedeckej práce stoviek odborníkov. Táto stránka je toho dôkazom.

Verím, že projekt INTERAKCIE LIEKOV prispeje k zvýšeniu povedomia o liekoch a ich účinkoch a bude nápomocný pri zlepšovaní zdravotného stavu našej populácie. Tiež som presvedčený, že podporí aktivitu lekárnikov a zvedavosť pacientov. Nebojte sa pýtať v lekárňach na čokoľvek, pri liekoch neexistuje nevhodná otázka. Som presvedčený, že naše odpovede prispejú k správnemu a efektívnemu užívaniu liekov. Ďakujem všetkým zapojeným lekárnikom, spoločnosti DrugAgency, a. s., doktorovi Suchopárovi a doktorovi Prokešovi, a všetkým partnerom projektu za dôveru, ktorú tomuto nevšednému nápadu prejavili.

Prajem užitočné a zmysluplné využitie tejto aplikácie.

PharmDr. Ondrej Sukeľ
prezident Slovenskej lekárnickej komory

MYLAN DÔVERA SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA FARMACEUTICKÁ FAKULTA UK MEDIUS SLOVENSKÁ LEKÁRNICKÁ KOMORA