O projekte

Interakcie liekov / O projekte

Všeobecné informácie

Slovenská lekárnická komora po úspešnom projekte Osvetových kampaní, ktorý zrealizovala v minulom roku pri príležitosti Roka farmaceuta ako pomáhajúcej profesie, prináša jeho pokračovanie. Osvetová kampaň je v roku 2017 zameraná na problematiku interakcií liekov.

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie širokej verejnosti o liekových interakciách a predstaviť farmaceuta ako prvolíniového konzultanta problematiky liekových interakcií a lekárne ako relevantného zdroja akýchkoľvek informácií o liekoch. Kampaň zároveň umožní získanie celoslovenských údajov o rizikovej preskripcii, návrh intervencií a analýzu potenciálnych úspor verejných zdrojov.

Súčasťou projektu je aktívny prístup do najväčšej databázy liekových interakcií pre lekárne a aplikácia pre pacientov, ktorá poskytuje možnosť rýchleho a zrozumiteľného vyhodnotenia rizík užívanej kombinácie liekov. Pri vyššom klinickom riziku ponúka pacientovi možnosť konzultácie v niektorej z lekárni zapojenej do projektu. Pacient má možnosť voľby lekárne podľa miesta svojho bydliska.

Databáza obsahuje takmer 600 tisíc citácií odbornej literatúry a podrobnú charakteristiku viac ako 160 tisíc potenciálnych liekových interakcií aj s ich klinickým významom a návrhom riešenia.

Pacienti môžu aplikáciu použiť po prihlásení. V časti založiť nový účet pacienta je možná bezplatná registrácia, pri ktorej pacient zadá o. i. svoju e-mailovú adresu pre komunikáciu s lekárňou. Po prihlásení sa zadá pohlavie a vek, následne môže zadať lieky, ktoré užíva, či už na lekársky predpis, alebo bez neho. Pre účely čo najlepšieho zhodnotenia potenciálnych interakcií zadá aj čas, kedy svoje lieky užíva.

Po vyplnení sa pacientovi zobrazí zoznam liekov a informácie o prípadných nežiaducich účinkoch s možnosťou objednania sa na konzultáciu v niektorej z lekárni zapojených do projektu.

Zoznam všetkých zapojených lekární sa nachádza na internetovej stránke www.slek.sk. Informácie o sídle, možnostiach dopravy a otváracích hodinách zapojených lekární sa nachádzajú priamo v aplikácii pre pacientov.

V prípade záujmu o zapojenie lekárne do projektu kontaktujte Slovenskú lekárnickú komoru.

MYLAN DÔVERA SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA FARMACEUTICKÁ FAKULTA UK MEDIUS SLOVENSKÁ LEKÁRNICKÁ KOMORA