Interakcie liekov

Interakcie liekov / Interakcie liekov

Všeobecné informácie

Lekáreň zapojená do projektu sa prihlasuje svojimi prihlasovacími údajmi.

Pokiaľ máte záujem o zapojenie do projektu, kontaktujte Slovenskú lekárnickú komoru na adrese info@interakcieliekov.sk.

MYLAN DÔVERA SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA FARMACEUTICKÁ FAKULTA UK MEDIUS SLOVENSKÁ LEKÁRNICKÁ KOMORA